MACARON ĐÔNG PHỐ
Từ bột hạnh nhân, đường nhuyễn và tròng trắng trứng, bánh macaron và các hương vi lớp nhân bên trong sẽ mang đến bạn một ngạc nhiên đầy hứng thú